Web дизайн

Вашият сайт ще бъде базиран на най-популярната систeма за управление на уеб съдържание в света Joomla - оптимизирана, доразработена и настроена за вашите специфични нужди
Ще имате пълен и неограничен достъп до администрацията на вашия уеб сайт - винаги и навсякъде вашите служители ще имат възможност да обновяват уеб сайта:
- без допълнителни разходи
- по стандартен, познат и интуитивен начин
- без нужда от инсталиране на допълнителен софтуер
- уеб браузър и интернет връзка е всичко, от което се нуждаете.
Ще имате възможност да добавяте, редактирате, премествате, публикувате, депубликувате и изтривате неограничен брой страници, изображения, документи, менюта и всякакъв друг тип съдържание винаги и веднага, когато това е нужно.
Безплатното обучение за работа със системата ще ви даде летящ старт в управлението на новия ви уеб сайт.
Доразработка, промяна и разработка на нова, специфична за вас функционалност към софтуерната система, на която ще е базиран вашия уеб сайт.
Пълна статистика за посещенията на уеб сайта.

 

 

<-Начало