Преинсталиране на Windows XP, инсталиране на Windows XP- съвети

 

 

<-Начало

- Извадете мрежовия кабел за да спрете интернет.

 

- Сложете инсталационния диск в оптичното устройство и рестартирайте компютъра. Вижда се следния екран:

Start

 

 

- След малко се появява следният екран на който натискате Enter -

First screen

 

 

- появява се екран с лицензионно споразумение - татискате F8 -

license

 

 

- След това се появява следния подобен екран , в зависимост колко физически дика има, избирате диск C и натискате Enter:

partitions

 

 

- и натискате Enter за инсталиране, появява се следния екран с опции за форматиране, избирате Quick :

format

 

 

- компютъра започва да форматира:

start format

 

 

- след това започва копиране на нужните файлове:

copy files

 

 

- след това компютъра се рестартира и зарежда отново:

restart

 

 

- след което започва инсталацията, като вляво се виждат оставащите минути:

installing

 

 

- инсталаторът спира за да му бъдат указани настройките за езика , натискате Customize-

customize setup

 

 

- и на двете места избирате Български , натискате ОК и след това Next -

language options

 

 

- инсталаторър продължава и отново спира за да се въведе име на компютър , второто поле може да е празно и натискате Next -

computer name

 

 

- инсталаторa продължава и спира за да въведете серийния номер. Попълнете полетата и натиснете Next -

enter key

 

 

- инсталаторът продължава и спира за да въведете Computer Name - въвеждате някакво име, другите полета може да са празни и натискате Next -

set password

 

 

- инсталаторът продължава и спира за да се въведе часови пояс - въвеждате   +2 - Sofia , слагате отметката и натискате Next -

date and time settings

 

 

- инсталаторът продължава и спира за да се въведе група - въвеждате WORKGROUP - и натискате Next -

workgroup

 

 

- инсталаторът продължава, накрая приключва работата си и рестартира компютъра -

end and restart

 

 

 

 

След това компютъра зарежда и се вижда Десктопа. Честито, имате нов Windows.

 

 

<-Начало