Съвети

Съвети за поддръжка на компютър


1. Никога не слагайте компютъра си в затворени шкафове, тесни места, до парното или друг отоплителен уред или на пряка слънчева светлина.
2. Почиствайте редовно вътрешната част на компютъра си от прах.
3. Ограничавайте пушенето в помещението, където се намира компютърната ви техника.
4. Проверявайте редовно дали вентилаторите в компютъра работят добре.
5. Включвайте компютъра /или компютрите/ и периферните устройства към един разклонител.
6. Използвайте само качествени разклонители за вашата компютърна техника.
7. При чести колебания в захранващото напрежение е силно препоръчително използването на UPS /непрекъсваемо токозахранващо устройство/.
8. Когато свързвате периферни устройства към серийните и паралелни портове /принтери, скенери, външни модеми, мишки/ се уверете, че и периферното усторойство, и компютъра са изключени.
9. Снабдете с LAN протектор който предпазва от гръм или пренапрежение.
10. Ако се наложи да транспортирате компютъра /монитора/ си през зимата, изчакайте известно време преди да го включите.

 

<-Начало